แหล่งท่องเที่ยว

 
เขาค้อเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนภูเขา บนความสูง 700-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นกว่าพื้นที่ทั่วไปของประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้หนาวมากนัก ความสวยงามของเขาค้อคือเป็นพื้นที่อยู่บนภูเขาสลับซับซ้อน ที่สามารถมองเห็นวิวจากส่วนต่างๆ ได้โดยรอบ โดยเฉพาะการอยู่บนยอดเนินที่ใดที่หนึ่ง ก็จะเห็นภูมิประเทศสวยงามรอบๆ ได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีเขตป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่มีความชุ่มชื้น สามารถเกิดทะเลหมอกได้บ่อยๆ ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว
 
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขาค้อ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่อยู่บนยอดเนิน และยอดภูเขาสูงสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ และมองเห็นทะเลหมอกสวยๆ ในยามเช้าได้ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาของเขาค้อ ในช่วงที่ประเทศเกิดปัญหาการคุกคามจากคอมมิวนิสต์ และเขาค้อถูกใช้เป็นฐานที่มั่น ซึ่งมีการต่อสู้กันยาวนานตั้งแต่ปี 2511-2523 จนในที่สุดฝ่ายรัฐบาลได้รับชัยชนะ และมีการสร้างอนุสรณ์สำคัญหลายอย่างไว้ในพื้นที่ เพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญเขาค้อ และการเสียสละของเหล่าวีรชน ผู้ร่วมต่อสู้ด้วยความยากลำบากอย่างยาวนานเพื่อปกป้องประเทศของเรา
 
(แผนที่เขาค้อ มุมมองจากการเดินทางเข้ามาทางถนนสาย 2258 จากนางั่ว เพชรบูรณ์)
 
 
 
(แผนที่เขาค้อ มุมมองจากการเดินทางมาทางถนนสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ห้ามพลาดของเขาค้อ
Visitors: 284,657