วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้วเป็นสถานที่ ที่ต้องห้ามพลาดที่สุด สำหรับการมาเยือนเขาค้อ เพราะยังไม่ได้มาที่นี่ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเขาค้อ

ความงดงามของวัดผาซ่อนแก้ว มาจากส่วนประกอบที่สวยงามหลายส่วน เริ่มจากทำเลที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง รายล้อมด้วยวิวธรรมชาติสวยงาม ด้านล่างเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีทะเลหมอกที่สวยอลังการในฤดูฝน ภาพที่ปรากฎออกมาจึงเป็นวัดที่สวยงามตั้งเด่นสง่า อยู่กลางทิวเขาซับซ้อน โดยมีผืนหมอกสีขาวแซมอยู่อย่างสวยงาม

ภายในบริเวณวัด มีเจดีย์ผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรนฤมิต เจดีย์สีทองทรงดอกบัวซ้อน 7 ชั้น สูงเด่นสวยงามท่ามกลางขุนเขา ภายในองค์เจดีย์ประดับด้วย แก้ว แหวน มณี เซรามิค ซึ่งนำมาเป็นโมเสส ประกอบกัน ประดับทั้งองค์ และบริเวณโดยรอบ อย่างงดงามและอัศจรรย์ บริเวณใกล้กันยังมีมหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประติมากรรมพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ความสูง 45 เมตร ประดิษฐานบนอาคารฐานสูง 3 ชั้น ท่ามกลางฉากภูเขาผาซ่อนแก้วที่สูงใหญ่ทางด้านหลัง

ภายในบริเวณวัดยังมีการวางแลนด์สเคปที่สวยงามอีกหลายจุด มีประติมากรรม วิศวกรรมสถานที่มีความงามด้านสถาปัตยกรรมอีกหลายส่วน ซึ่งล้วนแต่สวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน และแวะมาไหว้พระ ทำบุญ จึงเป็นสถานที่สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดในการมาเที่ยวเขาค้อ

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว มีชื่อเต็มว่า  เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยมีรูปทรงวิจิตรงดงามด้วยการออกแบบ และการเอาใจใส่รายละเอียดทุกกระเบียดนิ้ว รูปร่างขององค์เจดีย์ สร้างเลียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกัน 7 ชั้น รอบๆ องค์เจดีประดับด้วยแก้วใส อัญมณี เครื่องเบญรงค์ และกระเบื้องหลากสีสัน เป็นลวดลายที่วิจิตรสวยงาม

บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปมหาวิหาร พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สร้างขึ้นเพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 85 พรรษา ของพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป โดยสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประดิษฐานบนอุโบสถ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาว 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 - 3 เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา

บริเวณรอบวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ มีอาคารพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม แลมีบ้านพักหลังเล็กเรียงรายไล่ระดับกันลงไปตามแนวเนินเขา ร่มรื่นไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว และต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนามากมายวิวทางด้านหลังวัด เป็นทิวเขาเรียงราย สลับซับซ้อน ของบริเวณอุทยานแห่งชาติที่เงียบสงบ สวยงาม เป็นแหล่งกำหนดทะเลหมอกในฤดูฝน ส่วนด้านหน้าเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทางแดง ซึ่งมีบ้านเรือนปลูกสร้างไล่เรียงไปตามเส้นทางของหุบเขา มีทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนสวยงาม โดยมียอดภูเขาผาซ่อนแก้วตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งยอดผาซ่อนแก้วแห่งนี้จะมีเมฆหมอกจะมารวมตัวเกือบตลอดวันในฤดูฝน • จุุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆ บนเขาค้อ 1. จุดชมวิวทะเลหมอก ทะเลหมอก คือจุดขายสำคัญที่โดดเด่น และสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเขาค้อได้มากที่สุด และจุดชมวิวทะเลหมอก บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัต...

 • แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของค้อ "ทุ่งกังหันลม" ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ บนพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ อย...

 • เขาค้อ เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแห่งคอมมิวนิสต์ เป็นพื้นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน (ช่วง พ.ศ. 2511-2525 ) ในยุคที่เขาค้อถือเป็นดิ...

 • พระตำหนักเขาค้อ เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร จัดสร้างโดยบรรดาข้าราชกา...

 • น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชม เพราะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในที่เดียวกัน น้ำตกศรีดิษฐ์...

 • อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความบริสุทธิ์ของป่าเขา ต้นไม้ และลำธาร จุดที่เปิดให้บริการหลักอยู่ในต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ...

 • พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของเขาค้อ ลักษณะเป็นเจดีย์สีขาว สถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ บริเวณยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริก...

 • ไร่ บีเอ็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมมานาน จากผู้ที่มาเที่ยวเขาค้อ จุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการทำการเกษตรเชิงวิชาการแผนใหม่ มาปรับปรุงพัฒนาใช้กับพืชผลในไร่ จนกล...

 • เขาตะเคียนโง๊ะ เป็นเนินเขาเล็กๆ ในตำบลหนองแม่นา เขตติดต่อกับตำบลสะเดาะพง และตำบลเขาค้อ และเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงลวง จุดเด่นของเขาตะเคียนโง๊ะ คือสามารถชมวิวได้โดยรอบ 360 องศา มีจ...

 • วัดกองเนียมอยู่ริมถนนสาย 2196 ใกล้กับหอสมุดนานาชาติ ใกล้ทางขึ้นไปยังอนุสรณ์สถานเขาค้อ ห่างจากจุดชมวิวทะเลหมอก ประมาณ 1 กม. เศษเท่านั้น ความพิเศษของจุดชมวิวนี้ คือการได้ชมทะเลหมอก แ...

 • พักหนังสือเรียนไว้ชั่วคราว! มาผจญภัยในชีวิตจริงกันดีกว่า Amazing Dinosaur Khaokho ขอเสนอการผจญภัยสุดตื่นเต้น เร้าใจ กับไดโนเสาร์มีชีวิตนานาชนิด สนุกจริง! แถมได้ความรู้ พร้อมรูปถ่าย...

 • ศูนย์กิจกรรมกลางแจ้งแห่งเดียวบนเขาค้อ ที่มีกิจกรรมผจญภัยหลากหลายรูปแบบให้ทุกคนในครอบครัว ได้เลือกมาประลองความกล้า ท้าทายความสนุก สัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ที่ตื่นเต้นเร้าใจ ท...

 • The bluesky Garden สวนดอกไม้เมืองหนาว 4 ฤดู ตั้งอยู่ในหุบเขา The Bluesky Resort เชิงเขาผาซ่อนแก้ว มีวิวสวยงาม ท่ามกลางเนินเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ อุดมไปด้วยดอก...

 • Bangrajan21.jpg
  พายเรือชมแมงกะพรุนน้ำจืด เป็นกิจกรรมเฉพาะฤดูกาล ที่สามารถหาชมได้บนเขาค้อเพียง 2 เดือนในฤดูร้อนเท่านั้น คือเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในลำน้ำเข็ก มีการไหลเวียนน้อย เปิดโอก...
Visitors: 266,508