วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือชื่อเดิมว่า สถานปฏิบัติธรรม พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในบริเวณผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เงียบสงบ และโดดเด่นมากที่สุด สามารถมองเห็นวัดได้แต่ไกล ตั้งแต่บริเวณถนนหลักสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก

สถานที่สำคัญในวัดผาซ่อนแก้วมีหลายจุด ที่โดดเด่นที่สุด คือองค์เจดีย์รูปดอกบัวสีทอง และอุโบสถพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นที่ 91 ไร่ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และสามารถชมทะเลหมอกได้ในฤดูฝนเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว มีชื่อเต็มว่า  เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยมีรูปทรงวิจิตรงดงามด้วยการออกแบบ และการเอาใจใส่รายละเอียดทุกกระเบียดนิ้ว รูปร่างขององค์เจดีย์ สร้างเลียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกัน 7 ชั้น รอบๆ องค์เจดีประดับด้วยแก้วใส อัญมณี เครื่องเบญรงค์ และกระเบื้องหลากสีสัน เป็นลวดลายที่วิจิตรสวยงาม

บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปมหาวิหาร พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สร้างขึ้นเพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 85 พรรษา ของพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป โดยสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประดิษฐานบนอุโบสถ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาว 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 - 3 เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา

บริเวณรอบวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ มีอาคารพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม แลมีบ้านพักหลังเล็กเรียงรายไล่ระดับกันลงไปตามแนวเนินเขา ร่มรื่นไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว และต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนามากมายวิวทางด้านหลังวัด เป็นทิวเขาเรียงราย สลับซับซ้อน ของบริเวณอุทยานแห่งชาติที่เงียบสงบ สวยงาม เป็นแหล่งกำหนดทะเลหมอกในฤดูฝน ส่วนด้านหน้าเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทางแดง ซึ่งมีบ้านเรือนปลูกสร้างไล่เรียงไปตามเส้นทางของหุบเขา มีทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนสวยงาม โดยมียอดภูเขาผาซ่อนแก้วตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งยอดผาซ่อนแก้วแห่งนี้จะมีเมฆหมอกจะมารวมตัวเกือบตลอดวันในฤดูฝน • จุุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆ บนเขาค้อ 1. จุดชมวิวทะเลหมอก เป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย ริมถนนสาย 2196 บริเวณเยื้องกับหน่วยงานราชการหลายแห่งในอำเภอเขาค้อ ...

 • แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ และได้ท่องเที่ยวท่ามกลางกิจกรรมสนุกสนานในบริเวณทุ่งกังหันลมแห่งนี้ ทุ่งกันหัน...

 • เขาค้อ เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแห่งคอมมิวนิสต์ เป็นพื้นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน (ช่วง พ.ศ. 2511-2525 ) ในยุคที่เขาค้อถือเป็นดิ...

 • พระตำหนักเขาค้อ เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร จัดสร้างโดยบรรดาข้าราชกา...

 • น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชม เพราะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในที่เดียวกัน น้ำตกศรีดิษฐ์...

 • บรรยากาศแค้มปิ้ง ริมทุ่งหญ้าสะวันนา และป่าสนสามใบ หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ฟินสุดๆ ชมบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าเหนือป่าทุ่งหญ้า ท่ามกลางแสงอาทิตย์ขึ้น ตั้งแค้มป์ท่ามกลางป่าสน บรรยาก...

 • พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของเขาค้อ ลักษณะเป็นเจดีย์สีขาว สถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ บริเวณยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริก...

 • ไร่ บีเอ็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมมานาน จากผู้ที่มาเที่ยวเขาค้อ จุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการทำการเกษตรเชิงวิชาการแผนใหม่ มาปรับปรุงพัฒนาใช้กับพืชผลในไร่ จนกล...

 • เขาตะเคียนโง๊ะ เป็นเนินเขาเล็กๆ ในตำบลหนองแม่นา เขตติดต่อกับตำบลสะเดาะพง และตำบลเขาค้อ ที่มียอดเขาสูง สามารถขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาได้โดยรอบ 360 องศา จึงเห็นวิวทะเลหมอกได้รอบตัว ทั้งทะ...

 • วัดกองเนียมอยู่ริมถนนสาย 2196 ใกล้กับหอสมุดนานาชาติ ใกล้ทางขึ้นไปยังอนุสรณ์สถานเขาค้อ ห่างจากจุดชมวิวทะเลหมอก ประมาณ 1 กม. เศษเท่านั้น ความพิเศษของจุดชมวิวนี้ คือการได้ชมทะเลหมอก แ...

 • กิจกรรมที่น่าสนุกจริงสำหรับครอบครัว กับการได้เผชิญหน้ากับเหล่าไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิตจริง หลายสิบตัว เดินท่องเข้าไปในดินแดนเขาวงกต พบกับไดโนเสาร์ที่คอยดักทักทายตามรายทา...

 • ศูนย์กิจกรรมกลางแจ้งแห่งเดียวบนเขาค้อ ที่มีกิจกรรมผจญภัยหลากหลายรูปแบบให้ทุกคนในครอบครัว ได้เลือกมาประลองความกล้า ท้าทายความสนุก สัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ที่ตื่นเต้นเร้าใจ ท...

 • The bluesky Garden สวนดอกไม้เมืองหนาว 4 ฤดู ตั้งอยู่ในหุบเขา The Bluesky Resort เชิงเขาผาซ่อนแก้ว มีวิวสวยงาม ท่ามกลางเนินเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ อุดมไปด้วยดอก...

 • Bangrajan21.jpg
  พายเรือชมแมงกะพรุนน้ำจืด เป็นกิจกรรมเฉพาะฤดูกาล ที่สามารถหาชมได้บนเขาค้อเพียง 2 เดือนในฤดูร้อนเท่านั้น คือเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในลำน้ำเข็ก มีการไหลเวียนน้อย เปิดโอก...
Visitors: 185,422