พร้อมแล้ว! เปิดวันผาซ่อนแก้ว 10 พ.ค.นี้

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป หลังจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งปิดมาเป็นเวลามากกว่า 1 เดือน เพื่อให้ประชาชน เข้ามาชมศาสนสถานของวัดได้เหมือนเดิม

นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอเขาค้อแจ้ง ในที่ประชุมร่วม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมด้วยว่า ทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ พร้อมจะเปิดวัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าชมศาสนสถานของวัด ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

โดยคณะกรรมการวัดฯมีการประชุมหารือ พร้อมกำหนดมาตรการให้ศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้าไปภายในเขตวัดฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมโรคติดต่อราวเกือบ 10 ข้อ เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปภายในเขตวัดฯต้องปฏิบัติตาม

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นด้วย และให้พิจารณาเปิดวัดพระวรราชาทิดามาตุ อ.ศรีเทพ ไปพร้อมด้วย โดยให้ใช้มาตรฐานหลักเกณฑ์เดียวกับทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

Visitors: 241,631