ผ่อนปรน 6 กิจการ เริ่ม 3 พ.ค. 63

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรม ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
ออกข้อกำหนดการผ่อนปรนเป็นมาตรการเดียวกัน ทั่วประเทศ

หลังจากผ่อนปรนการเปิดกิจการและกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลในอีก 14 วันข้างหน้า เพื่อดูผลการผ่อนปรน ว่าส่งผลกระทบต่อมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างไรบ้าง และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Visitors: 226,648