ขยายเวลา ปิดโรงแรม รีสอร์ท ถึง 30 เมษายน

จังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศ ขยายเวลาปิดวัดผาซ่อนแก้ว รีสอร์ท และโรงแรม ยังห้ามรับนักท่องเที่ยว จนถึง 30 เมษายน 2563

     นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับใหม่ ให้ขยายเวลาการปิดวัดผาซ่อนแก้ว รีสอร์ท และโรงแรมทั่วจังหวัด ยังห้ามรับนักท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 30 เมษายน  2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกต่อไป

และยังคงคำสั่งเดิมห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท จนถึง 30 เมษายน 2563 ด้วยเช่นกัน ส่วนร้านอาหาร สามารถขายได้เฉพาะกรณีซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้ามการนั่งรับประทานภายในร้าน

 

Visitors: 172,881