พฤกษาฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ

ที่อยู่ : สามแยกตลาดพัฒนา เลี้ยวจากถนนสาย 2196 ทางไปน้ำตกศรีดิษฐ์
จำนวนบ้านพัก :  5 หลัง พร้อม มีบริเวณที่กางเต็นท์
ราคาห้องพัก : 1,500 บาท สำหรับ 2-4 ท่าน รวมอาหารเช้า
ราคากางเต็นท์ท่านละ 250 บาท รวมอาหารเช้า สำหรับเต็นท์ทางรีสอร์ท
ราคานำเต็นท์มาเองท่านละ 150 บาท รวมอาหารเช้า

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 081-812-2188
Facebook : พฤกษาฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ

Visitors: 278,963