เขาค้อตะวันงาม รีสอร์ท

ที่อยู่ : ใกล้สามแยกแคมป์สน
เลขที่ 70 หมู่ 9 ต. แคมป์สน  อ. เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
จำนวนบ้านพัก : บ้านพัก 17 หลัง พร้อมบริการกางเต็นท์
รับนักท่องเที่ยวได้ 40-60 คน
ราคา :   500-2,500 บาท
คิดค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเป็นรายคน วันธรรมดา + เสาร์ - อาทิตย์ ราคาท่านละ 550 บาท
(ราคานี้ รวมที่พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ เช้า + เย็น)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาท่านละ 700 บาท
(ราคานี้ รวมที่พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ เช้า + เย็น)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 082-886-7145

Visitors: 241,633