ลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองรอง

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่กรมสรรพากร ประกาศให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักค่าลดหย่อนภาษี จากการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นรายชื่อรีสอร์ท และโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้อง จากกรมการปกครอง

รีสอร์ทและโรงแรมในอำเภอเขาค้อ มีจำนวน 41 แห่งที่ผู้เข้าพัก สามารถขอเอกสารการเข้าพัก ที่พักที่ระบุชื่อผู้เข้าพัก พร้อมวันที่ จังหวัดที่พัก และจำนวนเงิน โดยเป็นใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน ที่ออกโดยรีสอร์ทหรือโรงแรม

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อโรงแรม ประเภทโรงแรม จำนวนห้องพัก ที่อยู่
22/2561 "วัลภารีสอร์ท" มีห้องพักอย่างเดียว 4 161 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
18/2561 กริณทร์ รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 12 325 หมู่ที่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Krin Resort )
8/2561 แก้วใสวิลล่า มีห้องพักอย่างเดียว 7 32 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
33/2560 เขาค้อ ไวท์โฮม รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 23 105 หมู่ที่ 11 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHAO KHO WNITE HOME )
20/2560 เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมมนา 27 27 หมู่ที่ 9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHAOKOR HIGHLAND RESORT )
25/2560 เขาค้อแคมป์สน รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 10 199 หมู่ที่ 13 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Khao Kho Campson Resort )
17/2561 เขาค้อชาเลย์ มีห้องพักอย่างเดียว 22 108 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHAOKHOCHALAY )
21/2560 เขาค้อฟอร์อะไวล์ มีห้องพัก และห้องอาหาร 9 138/1 หมู่ที่ 9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Khaokho for a while )
1029/2559 เขาค้อรีสอร์ท มีห้องพัก และห้องอาหาร 45 46 หมู่ที่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHAOKHORESORT )
4/2558 เขาค้อวันวาน รีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมมนา 40 180 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHAOKHO WANWARN RESORT )
1023/2559 เขาค้อวัลเลย์ รีสอร์ท มีห้องพัก และห้องอาหาร 40 20 หมู่ที่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
3/2561 ค้อคีริน รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 14 201 หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHOKIRIN RESORT)
1027/2559 ค้อปุระ รีสอร์ท มีห้องพัก และห้องอาหาร 18 1 หมู่ที่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( KHOPURA RESORT )
14/2561 โคโค่เขาค้อรีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 6 92 หมู่ที่ 5 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Cocokhaokhoresort )
1028/2559 ชวนชมรีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร และสถานบริการ 30 110 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( CHUANCHOM RESORT )
19/2561 ซากุระ ยามะ รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 13 249 หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Sakura Yama Resort )
16/2561 เดอ คาพ็อค รีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมมนา 21 254 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( De Capoc Resort )
26/2560 เดอ มอนเต เขาค้อ มีห้องพัก และห้องอาหาร 17 184 หมู่ที่ 11 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( De MonTe Khao Kho )
1/2561 เดอะ กลาส บ็อกซ์ มีห้องพักอย่างเดียว 8 155 หมู่ที่ 12 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( The Glass Box )
23/2560 เดอะบลูสกาย วิลเลจ มีห้องพัก และห้องอาหาร 28 96 หมู่ที่ 5 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( THE BLUESKY )
29/2560 ทัศนาเฮ้าส์ มีห้องพักอย่างเดียว 15 62 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( TASANA HOUSE )
24/2560 นิยมซิตี้ฮิลล์ มีห้องพักอย่างเดียว 19 202 หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( NIYOMCITYHILL )
1024/2559 เมาเทนพาร์ค อินเตอร์เนชั่ลแนล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมนา และสถานบริการ 33 123 หมู่ที่ 7 ถนนหล่มสัก - พิษณุโลก ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
34/2560 บริช ฮิลล์ เขาค้อ มีห้องพัก และห้องอาหาร 32 80 หมู่ที่ 4 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( BREEZE HILL KHAOKHO )
1030/2559 บริษัทเขาค้อ ทะเลภู จำกัด มีห้องพัก และห้องอาหาร 18 137 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
15/2561 บ้านพักกลางเขา แดงเบญจรงค์ มีห้องพักอย่างเดียว 7 119 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
10/2561 บ้านพักด็อกเตอร์ มีห้องพักอย่างเดียว 15 117 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Dr. House )
9/2561 บ้านภูธร มีห้องพักอย่างเดียว 8 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
30/2560 เพทาย สบายโฮม รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 17 61 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Patay Sabay Home Resort )
28/2560 ฟลอร่าล์ฮิลล์ เขาค้อ มีห้องพักอย่างเดียว 7 109 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Floral Hill Khaokho )
4/2561 ฟอเรส ฮิลล์ 1 มีห้องพัก และห้องอาหาร 19 200 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Forest Hills 1 )
22/2560 ภูแก้วรีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมมนา 34 75 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( PHUKAEW RESORT )
31/2560 ภูเขาค้อ รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 9 190 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( PHU KHAOKHOR RESORT )
1025/2559 ภูคำรีสอร์ท มีห้องพัก และห้องอาหาร 22 77 หมู่ที่ 8 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( POOCOME RESORT )
6/2561 ภูสวย รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 9 125 หมู่ที่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Phusuay Resort )
5/2561 ภูเสียดฟ้า รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 16 222 หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
32/2560 ภูหมอกวิลเลจเขาค้อ มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมมนา 12 195 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( PHUMORK VILLAGE KHAO KHO )
2/2561 เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท มีห้องพัก และห้องอาหาร 35 165 หมู่ที่ 1 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( MAETHANEEDOL KHAO KHO RESORT )
27/2560 ไร่สองเรา รีสอร์ท มีห้องพัก และห้องอาหาร 21 93 หมู่ที่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( Raisongrao Resort )
7/2561 วิทย์ - วิภา รีสอร์ท มีห้องพักอย่างเดียว 8 236 หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
1026/2559 อิมพีเรียลภูแก้ว แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท มีห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมนา และสถานบริการ 140 99 หมู่ที่ 14 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( IMPERAIL PHUKAEW HILL RESORT HOTEL )

 

Visitors: 185,411