วัดผาซ่อนแก้ว สวรรค์กลางทะเลหมอก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สวรรค์กลางทะเลหมอก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยุ่ในหมู่บ้านทางแดง ติดกับภูเขาลูกใหญ่ที่ชื่อว่า "ผาซ่อนแก้ว"  ในต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ความงดงามของวัดผาซ่อนแก้ว เป็นสิ่งดึงดูดให้นักองเที่ยว และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ต้องมาเยือนทุกครั้งที่มีโอกาสมาเที่ยวเขาค้อ

ด้วยทำเลที่ต้องอยู่บนยอดเนินเขาสูงทำให้เห็นวิวภูเขาได้กว้างไกล และเห็นทะเลหมอกท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนในฤดูฝน

บริเวณวัดมีพื้นที่ประมาณ 91 ไร่ มีสถานที่สำคัญโดดเด่นที่ต้องเยี่ยมชม 2 ส่วนคือ 1. เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต และ 2. มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

1. เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชธรรมนฤมิต สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี รูปร่างขององค์เจดีย์สร้างเลียนแบบดอกบัวซ้อนกัน 7 ชั้น เป็นองค์สีทอง สุกอร่ามเมื่อยามถูกแสงอาทิตย์ สวยงามโดดเด่น ไม่เหมือนใคร รอบองค์เจดย์ ประดับด้วยแก้วใส อัญมณี เครื่องเบญจรงค์ เครื่องประดับ และกระเบื้องหลากสีสัน บนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และบริเวณใต้ฐานเจดีย์ ใช้เป็นสถานที่รวบรวมคำสอน ภาพปริศนา และเป็นที่เจริญภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

2. มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เป็นรูปประติมากรรมขนาดใหญ่ สูง 45 เมตร ตั้งอยู่บนอาคาร 3 ชั้น กว้าง 41 เมตร และยาว 72 เมตร องค์พระพุทธรูปปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางสมาธิซ้อนกัน 5 พระองค์ ตั้งตระหง่านสวยงามอยู่ใกล้กับยอดเขาผาซ่อนแก้ว

รอบบริเวณวัด ยังมีพระพุทธรูป ประติมากรรม และงานพุทธศิลป์อีกมากมายให้ได้เดินชม ศึกษาธรรม

ส่วนที่เป็นไฮไลต์คือ ความสวยงามของส่วนประกอบทั้งหมดทั้งมวลของวัด ผสานเข้ากับธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งบนยอดเขา ที่สามารถเห็นทะเลหมอกสวยงามได้ในฤดูฝน ทำให้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกลายเป็นเหมือนสวรรค์กลางทะเลหมอก ที่ต้องไปเยี่ยมชมให้ได้ทุกครั้งที่ไปเที่ยว เขาค้อ

Visitors: 278,956