ไร่กำนันจุล article
ไร่กำนันจุล เขาค้อดอทคอม

ร้านขายสินค้าของฝากของขวัญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้ สินค้าที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพหลายอย่าง ทั้งในกลุ่มผลไม้สด เช่นมัลเบอรี่ ส้มเขียวหวาน ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้ อาหารแปรรูป ผ้าไหมไทย และยังมีกิจกรรมนำเที่ยวชมไร่ พร้อมทั้งบริการบ้านพักโฮมสเตย์

 

สินค้าที่ผลิตจากไร่กำนันจุลมีหลากหลายชนิดอาจคุ้นหน้าคุ้นตาคนไทยทั่วไปเป็นอย่างดี เพราะบางส่วนมีวางจำหน่ายห้างสรรพสินค้า และร้านขายสินค้าที่ระลึกเกือบทั่วประเทศ การที่ได้แวะซื้อโดยตรงจากไร่กำนันจุล ร้านต้นตำหรับ จึงถือว่าคุ้มค่า ได้ของดี ได้ของสด และสามารถเลือกสรรของฝากได้หลากหลายชนิดกว่า

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุด คือผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่นเยลลี่ผลไม้นานาชนิด น้ำผลไม้เข้มข้นหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เช่นปลาส้มกำนันจุลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ปลาเส้น ปลาแดดเดียว ที่ผ่านกระบวนการผลิตสามาารถเก็บถนอมอาหารไว้ได้นานยิ่งขึ้น อาหารสำเร็จรูป น้ำพริกประเภทต่างๆ ตลอดจนขนมขบเคี้ยวอีกหลายชนิด
 

กำนันจุล เป็นผู้บุกเบิกการทำไร่ส้มเขียวหวานส่งออกขายทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านราย แรก ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 เป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับการเกษตร

บริเวณไร่กำนันจุลเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ มีลักษณะเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่บ่อปลา 3,000 ไร่ มีสวนมัลเบอรี่ที่สามารถเข้าชมและเก็บผลสดรับประทานได้ทันที มีสวนส้ม 1,200 ไร่ 200,000 ต้น มีส้มโชกุน ส้มเขียวกำนันจุล ส้มโอกำนันจุล และ ส้มเช้ง

ไร่กำนันจุล
ที่อยู่ : บริเวณบริเวณสามแยกวังชมภู กิโลเมตรที่ 202 ทางหลวงหมายเลข 21 เส้นสระบุรี-หล่มสัก ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ 21 กิโลเมตร
ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ 442 หมู่ที่ 3 ถ.สามัคคีชัย ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210
Call Center : 056-771 555
  
  
  

 
จุดแวะพัก-ของฝาก

สวนรัชมังคลาภิเษก article
ไร่บี.เอ็น. article
เขาค้อทะเลภู article
ดอยปูลู articleKhaokho.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Kkhaokho Page