เขาค้อเป็นสมรภูมิรบแห่งความขัดแย้งทางความคิด และลัทธิการเมือง ระหว่างรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์ ที่เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยหนึ่ง การสู้รบอันยาวนานถึง 15 ปี เป็นการสู้รบระหว่างคนไทยด้วยกันที่ ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศ สมควรที่ชนรุ่นหลัง ที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยรับรู้ พึงได้เรียนรู้ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กับการสูญเสียจำนวนมาก ทั้งทรัพย์สิน อาวุธยุทโธปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แม้กระทั่งการเสียสละชีวิตนักรบในสงครามทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายผู้ก่อการร้าย

ทางเว็บไซต์ จัดแบ่งข้อมูลการเล่าเรื่องไว้เป็น 3 ตอน เพื่อให้สะดวกกับการศึกษา และสุดท้ายเป็นสื่อมัลติมีเดีย สำหรับท่านที่ต้องการ ชมเรื่องราวโดยย่อ ซึ่งเป็นสื่อจากกองทัพภาคที่ 3 เจ้าของพื้นที่ในการทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้นการสู้รบบนเขาค้อสมรภูมิบนเขาค้อarticle

จุดเริ่มต้นแห่งความขัดแยัง วันเสียงปืนแตก ประวัติกลุ่มผกค. เขาค้อ กับการสู้รบอันต่อเนื่องยาวนาน ใช้ยุทธการต่างๆ หลายปี จนรัฐบาลประสบความสำเร็จในการยึดพื้นที่เขาค้อคืนจากกลุ่มผกค.ในปี 2525

การสู้รบบนเขาค้อสมรภูมิบนเขาค้อ2article

สถานที่สำคัญบนเขาค้อ และบุคคลสำคัญจากการสู้รบกับกลุ่มผกค.

การสู้รบบนเขาค้อสมรภูมิบนเขาค้อ3article

สถานที่สำคัญบนเขาค้อ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล และอนุสาวรีย์ต่างๆ ล้วนถูกตั้งชื่อไว้เป็นอนุสรณ์แด่นักรบผู้กล้าที่ยอมสละชีพ เพื่อรักษาพื้นที่เขาค้อ อันหมายถึงระงับการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยได้สำเร็จ

การสู้รบบนเขาค้อสื่อวีดีโอ การสู้รบบนเขาค้อarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]Khaokho.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Kkhaokho Page