เข้าวัดไหว้พระ article
วัดพระธาตุผาแก้ว ผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว หรือ วัดผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาลูกหนึ่ง บนเชิงหน้าผาของภูเขาที่มีชื่อว่า "ผาซ่อนแก้ว" ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เงียบสงบ และโดดเด่นมากที่สุดบนถนนสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ความโดดเด่นสวยงามนี้ยังถูกเสริมเติมแต่งให้วิจิตรงดงามมากขึ้น ด้วยองค์พระเจดีย์สูงสง่า ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

เดิมชื่อ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่งดงาม ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ทำเลที่ตั้ง และความสงบสุขที่สามารถค้นพบได้ภายใน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว จึงไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยว เข้ามารบกวนการปฏิบัติธรรม และการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ของพระสงฆ์และญาติโยมที่ เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ แสวงหาความสงบ ความงามแห่งธรรม และร่วมทำบุญกับสำนักสงฆ์ เพื่อร่วมก่อสร้างเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร

สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุด ในวัดพระธาตุผาแก้ว คือการใช้ศิลปะ ทางโลก มาเป็นแรงบันดาลใจในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางธรรม ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นของเขาค้อ โดยเฉพาะองค์เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขา นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างพระอุโบสถ เป็นรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขนาดสูงใหญ่เคียงข้างกับองค์เจดีย์ และมีบ้านพักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ปลูกสร้างไว้เรียงราย สวยงาม รอบๆ อาณาบริเวณวัด
ประวัติความเป็นมา

วัดพระธาตุผาแก้ว เขาค้อ
สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหมู่บ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป วัดพระธาตุผาแก้ว แคมป์สน เขาค้อ


พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์สีขาวที่ตั้งตะหง่านอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวบนเขาค้อ เป็นทีเคารพสักการะของชาวเขาค้อมาเนิ่นนาน เนื่องจากเป็นสถานที่มหาศิริมงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระราชทานให้เป็นสัญญลักษณ์แห่งความสงบสุขร่มเย็น หลังจากการสู้รบอันยาวนานของเขาค้อ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก    ตั้งอยู่บนเขาค้อ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อยู่ติดถนนสาย 2196 องค์เจดีย์สร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน ทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

แนวคิดในการออกแบบ ให้มีเอกลักษณ์ทางศิลปะพุทธสถานทางภาคเหนือ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม อันเป็นลักษณะที่มีการใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยทวาราวดี องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539

ลักษณะรูปแบบในส่วนของรูปด้านบริเวณฐานชั้นล่างและฐานชั้นบนยึดขยายยกสูง ขึ้น และได้มีการนำลักษณะแบบอย่างการใช้ซุ้มคูหามาประดับเข้า 4 ด้าน ซึ่งในการประดับด้วยซุ้มคูหานี้ตามหลักฐานปรากฏว่า มีการใช้มาตั้งแต่ครั้งสมัยทวาราวดี บริเวณฐานชั้นล่างนี้มีซุ้มคูหา 4 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ และบริเวณฐาน 8 เหลี่ยม ตอนบนมีซุ้มคูหาขนาดใหญ่ และเล็กสลับกัน ซึ่งซุ้มคูหาขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ


การไหว้พระที่พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกจะไหว้ด้วยเทียน ไม่ใช้ธูปเหมือนวัดอื่นๆ โดยการจุดเทียนปักไว้ในจาน รอบๆ ฐานด้านในขององค์เจดีย์ ทำให้มีแสงสว่างไสวไปทั่วโดยรอบ ส่วนภายในฐานตรงแกนกลางเป็นห้องกระจกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และรอบๆ เจดีย์ด้านในยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายให้ได้สักการะ

ส่วนด้านนอกเจดีย์ จัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆ มีความร่มรื่นสวยงาม และมีราวระฆังแขวนไว้เป็นทางยาวมีจำนวนเกือบร้อยใบ เป็นระฆังที่มีตราสัญญลักษณ์ "กาญจนาภิเษก" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นปีที่สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ถวายพระองค์ท่านนั่นเอง

ว่ากันว่าใครตีระฆังได้ครบทุกใบ ก็จะสมประสงค์ดังที่ได้อธิษฐานไว้

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ
khaokho

 
กิจกรรมน่าสนใจ

ชมวิว-ทะเลหมอก article
เที่ยวชมประวัติการสู้รบบนเขาค้อ article
กางเต็นท์พักแรม article
ล่องแก่งลำน้ำเข็ก article
แอดเวนเจอร์ ปาร์ค article
เที่ยวน้ำตก article
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ articleKhaokho.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Kkhaokho Page